środa, 25 maja 2016

Konstrukcja sztachety PVC na plot i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Budowa plotki PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenia PVC na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski PCV na plot i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji i proponowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania ploty plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane sztachetki z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku jak planowane plot z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz